ΧΑΡΤΕΣ 
  • Υπόγειων υδατικών συστημάτων με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση
  • ​​NATURA 2000 περιοχή Θεσσαλίας